Informatienummer:
088-4321505
U kunt participeren in het project
Vermijdt de uitstoot van 50 miljoen kg CO2 per jaar
Elektriciteit voor ruim 24.000 huishoudens

Nieuws

Transportroute gekozen

Bij deze een afbeelding van de gekozen transport route voor vervoer van de bouwmaterialen en molenonderdelen naar de locatie van windpark Spui.

De transportroute gaat als volgt:
- Via de Rijksweg A-29
- Afslag 21 is afslag Oud-Beijerland vanuit zuidelijke kant A29.
- Dan de provinciale weg N-217 richting Oud-Beijerland.
- Bij de turbo rotonde voor Oud-Beijerland linksaf richting Kwakscheweg te Oud-Beijerland.
- Bij volgende rotonde naast de Greupkerk rechtdoor richting Nieuw-Beijerland

Informatieavond transportroutes

Informatieavond transportroute

Op 18 april vindt de informatieavond over de te volgen transportroute van de bouw van Windpark Spui plaats. U bent vanaf 19:00 welkom in de Eendrachtshoeve, Tuinweg 3 te Zuid-Beijerland. Zie onderstaande uitnodiging voor meer informatie.

Onderzoek naar transportroutes

Op dit moment worden een aantal mogelijke transport routes m.b.t. de aanvoer van bouwmaterialen en turbine onderdelen in beeld gebracht door de turbineleverancier Enercon. De woonkernen van Nieuw-Beijerland en Piershil zullen hierbij maximaal worden ontzien. Alles gebeurt in overleg met bevoegd gezag de provincie Zuid-Holland en de wegbeheerder, het waterschap de Hollandse Delta en de werkgroep Dijkenoverleg Korendijk.

Windturbinetype bekend

In januari is een definitieve keuze gemaakt in het windturbinetype voor Windpark Spui. De keuze is gevallen op windturbine fabrikant Enercon. Dit is een Duitse windturbinefabrikant met een uitgebreide track record in het bouwen van windturbines in Nederland.
Het type is E-126-4.2 MW. De windturbines hebben een ashoogte van 135 meter, een rotordiameter van 127 meter en een geïnstalleerd vermogen van 4,2 MW per windturbine.

Hieronder kunt u een aantal fimpjes zien over de windturbinetype en de fabrikant:

  Uitspraak Raad van State

  Met de uitspraak van de Raad van State op 17 januari 2018 is de bouw van het windpark Spui in Korendijk mogelijk.

  Uitspraak Raad van State

  StAB ingeschakeld door Raad van State

  Op 17 februari 2017 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State de StAB gevraagd om de feiten, omstandigheden en de gevolgen van het plan te beschrijven, voor zover dit nodig is voor de behandeling van de gronden die betrekking hebben op veiligheid en geluid.

  Provinciaal inpassingsplan vastgesteld

  Op 14 september 2016 hebben Provinciale Staten van Zuid-Holland het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) en het bijbehorende MER voor Windpark Spui vastgesteld. Hiermee maakt de provincie de weg vrij voor de plaatsing van 5 windturbines langs het Spui in de gemeente Korendijk. 

  Het PIP kunt u hier in zijn geheel lezen.

  Duizenden doden door kolencentrales

  Luchtvervuiling door Kolencentrales kost jaarlijks duizenden Europeanen vroegtijdig het leven.Dat blijkt uit een onderzoek van het Wereldnatuurfonds, The Health and Environment Alliance en the Climate Action Network. In 2013 was het aantal slachtoffers door kolencentrales in de EU naar schatting 22.900.
   

  Nota van beantwoording gepubliceerd

  Op 8 juni 2016 heeft de provincie Zuid-Holland de Nota van beantwoording van Windpark Spui gepubliceerd. Hierin worden de zienswijzen beantwoord die zijn ingediend op het ontwerp-inpassingsplan, inclusief het milieueffectrapport en de ontwerp-uitvoeringsbesluiten. 

  De Nota kunt u hier in zijn geheel lezen.

  Toetsingsadvies Commissie m.e.r.

  De Commissie m.e.r. heeft op 2 juni 2016 bekend gemaakt dat zij het MER van Windpark Spui heeft beoordeeld. zij vindt dat het rapport de selectie en vergelijking van mogelijke locaties voor een windpark in de gemeente Korendijk goed beschrijft. Het laat zien waarin verschillende varianten voor de locatie aan het Spui van elkaar verschillen.

  De Commissie concludeert dat het rapport voldoende milieu-informatie bevat om goed onderbouwde afwegingen over het inpassingsplan en de vergunningen te kunnen maken.