Informatienummer:
088-4321505

Nieuws

Op 17 februari 2017 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State de StAB gevraagd om de feiten, omstandigheden en de gevolgen van het p
Op 14 september 2016 hebben Provinciale Staten van Zuid-Holland het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) en het bijbehorende MER voor Windpark Spui vastge
Luchtvervuiling door Kolencentrales kost jaarlijks duizenden Europeanen vroegtijdig het leven.Dat blijkt uit een
Op 8 juni 2016 heeft de provincie Zuid-Holland de Nota van beantwoording van Windpark Spui gepubliceerd.
De Commissie m.e.r. heeft op 2 juni 2016 bekend gemaakt dat zij het MER van Windpark Spui heeft beoordeeld.
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben het ontwerp PIP en de bijbehorende documenten vastgesteld.Het ontwerp pr
ln veel van de ingediende zienswijzen op de NRD, zijn naast zorgen o
Gedeputeerde Staten (GS

Veel van de ingediende zienswijzen op het NRD gingen over onderwe

De Provinciale Staten van de provincie Zuid-Holland hebben de Com

Op 21 januari organiseerde provincie Zuid-Holland een inloopavond

Van 8 januari t/m 4 februari 201
Provinciale Staten hebben op 10