Informatienummer:
088-4321505

Toetsingsadvies Commissie m.e.r.

De Commissie m.e.r. heeft op 2 juni 2016 bekend gemaakt dat zij het MER van Windpark Spui heeft beoordeeld. zij vindt dat het rapport de selectie en vergelijking van mogelijke locaties voor een windpark in de gemeente Korendijk goed beschrijft. Het laat zien waarin verschillende varianten voor de locatie aan het Spui van elkaar verschillen.

De Commissie concludeert dat het rapport voldoende milieu-informatie bevat om goed onderbouwde afwegingen over het inpassingsplan en de vergunningen te kunnen maken.


Het gehele advies van de Commissie vindt u hier.
U kunt het persbericht van de Commissie hier lezen.