Informatienummer:
088-4321505

Ter inzage legging

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben het ontwerp PIP en de bijbehorende documenten vastgesteld.Het ontwerp provinciale Inpassingsplan (PIP) voor het windpark Spui, het Milieueffectonderzoek, de ontwerpvergunningen en bijbehorende documenten liggen van donderdag 17 maart tot en met donderdag 28 april 2016 ter inzage. 

U kunt deze documenten digitaal inzien op deze pagina. Ook liggen ze tijdens kantooruren ter inzage op de volgende locaties:
  • loket provinciehuis Zuid-Holland, Zuid-Hollandplein 1, Den Haag
  • gemeentehuis van Korendijk, Voorstraat 31, 3265 BT Piershil
  • gemeentehuis van Nissewaard, Raadhuislaan 106, 3201 EL Spijkenisse

U kunt een schriftelijke inspraakreactie ('zienswijze') geven op het ontwerp provinciale inpassingsplag Windpark Spui en de bijbehorende documenten van donderdag 17 maart tot en met donderdag 28 april 2016.

Uw schriftelijke zienswijze adresseert u onder vermelding van de titel 'Ontwerp PIP Windpark Spui’ en voorzien van uw naam, contactgegevens, handtekening en het DOS nr 2014 000 6861 aan:

  • E-mailadres:windenergie@pzh.nl
  • Postadres: Provincie Zuid-Holland t.a.v. mw. W. Croes, Postbus 90602, 2502 LP Den Haag
  • Telefonisch: mevrouw W. Croes: 0704418160