Informatienummer:
088-4321505

Gebiedsfonds

Het Gebiedsfonds Windpark Spui helpt mee aan het verbeteren van de collectieve fysieke leefbaarheid, de natuur, het landschap en/of energiebesparing in de omgeving van Windpark Spui.

De exploitant van het windpark stort jaarlijks een bedrag in het fonds, gebaseerd op € 1.000,00 per megawatt aan opgesteld vermogen in het windpark. Per jaar wordt 21 megawatt energie opgewekt en dat betekent dat er in totaal € 21.000,00 per jaar in het fonds wordt gestort.

Het fonds wordt beheerd door de Stichting Gebiedsfonds Windpark Spui. De stichting zal uit aangemelde projecten in de omgeving van Windpark Spui een selectie en een verdeling maken om vanuit het gebiedsfonds een financiële bijdrage toe te kennen voor de realisatie van die projecten.

De eerstvolgende deadline voor het indienen van een aanvraag is 1 november 2022.

Het indienen gebeurt door het onderstaande formulier “Aanvraagformulier Gebiedsfonds Windpark Spui” te downloaden. U kunt het dan in Microsoft Word invullen. Daarna ondertekent u het formulier, scant het in en mailt het, samen met de vereiste bijlagen, naar gebiedsfonds@windparkspui.nl. Als onderwerp voor de mail geeft u aan “projectaanvraag” en de naam van het project. Nadat het project is afgerond vult u nog de eindrapportage in en stuurt deze per mail naar ons op.

Hieronder kunt u het fondsreglement, het aanvraagformulier en het formulier voor de eindrapportage downloaden.