Informatienummer:
088-4321505

Nota van beantwoording gepubliceerd

Op 8 juni 2016 heeft de provincie Zuid-Holland de Nota van beantwoording van Windpark Spui gepubliceerd. Hierin worden de zienswijzen beantwoord die zijn ingediend op het ontwerp-inpassingsplan, inclusief het milieueffectrapport en de ontwerp-uitvoeringsbesluiten. 

De Nota kunt u hier in zijn geheel lezen.
Op de website van de provincie Zuid-Holland zijn alle stukken te vinden, evenals een uitgebreide toelichting op het proces