.

Gebiedsfonds en oprichting stichting

Gebiedsfonds en oprichting stichting
Bij het verstrekken van de vergunning voor de bouw en exploitatie van het windpark zijn door de exploitant Klein-Piershil BV met de provincie Zuid-Holland een aantal afspraken gemaakt. Zo is er onder andere afgesproken dat een deel van de energieopbrengst wordt geïnvesteerd in maatschappelijke organisaties en initiatieven in de directe omgeving van het windpark. Er wordt daarvoor een stichting opgericht, die het beheer en de inzet van deze middelen voor haar rekening gaat nemen. De afgelopen tijd hebben we hieraan samen met de provincie, gemeente en de dorpsverenigingen gewerkt. Met als resultaat een gebiedsfonds en de oprichting van een stichting met bestuur die dit fonds beheert. 

Bijdrage uit gebiedsfonds 
Per jaar, en gedurende de exploitatie van het windpark (minstens 15 jaar), wordt er € 21.000,- in het gebiedsfonds gestort. Verenigingen, stichtingen, organisaties en groepen omwonenden kunnen een beroep doen op het fonds voor een bijdrage aan een activiteit of actie die de fysieke leefbaarheid, de natuur, het landschap verbetert of energiebesparing oplevert. Het fonds is ondergebracht in een stichting met een onafhankelijk en zelfstandig bestuur. Zij beoordelen alle aanvragen. 

Wilt u meer weten over het gebiedsfonds, beheerstichting of een aanvraag doen? 
Kom dan naar onze kijk- en inloopdag op zaterdag 2 juli. U bent van 10.00 tot 13.00 uur van harte welkom op onze locatie aan de Spuiweg in Nieuw-Beijerland.   

Een aantal van onze medewerkers en het bestuur zijn aanwezig om informatie te geven, uw vragen te beantwoorden en u te helpen met het indienen van uw aanvraag. 

Korte rondleiding
Het is tijdens deze bijeenkomst ook mogelijk om een uitleg te krijgen over de turbines, inclusief een kijkje in een turbine. Vanwege de veiligheid kan dat alleen in kleine groepen, er is dus maar beperkt plek. Elk heel en elk half uur is er een rondleiding. Wilt u een rondleiding volgen? Mail dan naar informatie@windparkspui.nl. Geef in uw mail aan hoe laat u de rondleiding wilt volgen en met hoeveel personen u in totaal aanwezig bent. Plekken worden toegekend op volgorde van aanmelding.


Wij zien u graag op 2 juli!