Informatienummer:
088-4321505
U kunt participeren in het project
Vermijdt de uitstoot van 50 miljoen kg CO2 per jaar
Elektriciteit voor ruim 24.000 huishoudens

Advies Commissie voor de m.e.r.

De Provinciale Staten van de provincie Zuid-Holland hebben de Commissie om advies gevraagd over de gewenste inhoud van het millieueffectrapport (MER). De Commissie vindt het belangrijk dat in het milieueffectrapport de keuze voor windenergie in de Hoeksche Waard goed uitgelegd wordt. Onderbouw de locatiekeuze en laat in het rapport mogelijke alternatieve locaties zien. Beschrijf de effecten van de windturbines op de leefomgeving en nabijgelegen natuur (zoals het Haringvliet). Verder adviseert de Commissie om een overzicht te geven van mogelijke opstellingen van turbines binnen de kansrijk geachte locaties. Het advies is hier te lezen.