Informatienummer:
088-4321505

StAB ingeschakeld door Raad van State

Op 17 februari 2017 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State de StAB gevraagd om de feiten, omstandigheden en de gevolgen van het plan te beschrijven, voor zover dit nodig is voor de behandeling van de gronden die betrekking hebben op veiligheid en geluid.

De Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke Ordening, kortweg STAB, is een onafhankelijke en onpartijdige deskundige, die de bestuursrechter adviseert over geschillen op het gebied van het fysieke leefmilieu. De STAB adviseert uitsluitend op verzoek van de rechter, maar partijen kunnen hem vragen om de STAB een onderzoek te laten verrichten. 

Voor het rapport van de STAB klik hier.