Informatienummer:
088-4321505

Provinciaal inpassingsplan vastgesteld

Op 14 september 2016 hebben Provinciale Staten van Zuid-Holland het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) en het bijbehorende MER voor Windpark Spui vastgesteld. Hiermee maakt de provincie de weg vrij voor de plaatsing van 5 windturbines langs het Spui in de gemeente Korendijk. 

Het PIP kunt u hier in zijn geheel lezen.