Informatienummer:
088-4321505
U kunt participeren in het project
Vermijdt de uitstoot van 50 miljoen kg CO2 per jaar
Elektriciteit voor ruim 24.000 huishoudens

Nieuws

Rondleiding kijkdag 1 december vol

Op zaterdag 1 december aanstaande organiseren wij een kijkdag van 10.00 tot 13.00 uur. Tijdens deze kijkdag worden drie rondleidingen gegeven. Er zijn zoveel aanmeldingen binnengekomen dat de rondleidingen inmiddels vol zitten. Vandaar dat de aanmeldbutton van onze website is gehaald.

Stand van zaken en planning werkzaamheden

De torens van de turbines worden voor een groot deel opgebouwd uit betonnen segmenten (100 meter beton en 35 meter staal). Deze segmenten worden van half augustus tot januari 2019 aangeleverd. De opbouw van de torens is nu dus in volle gang. De eerste toren was half oktober gereed, daarna kon het machinehuis en de bladen geplaatst worden. In de week van 5 november zijn wij gestart met het plaatsen van de installaties in de eerste toren. Vanaf week 49 (3 t/m 9 december) worden de systemen in die toren getest.

Filmpje transport

Gisteravond, donderdag 8 november, zijn er drie bladen met groot-transport naar het windpark gebracht.
Hier ziet u een filmpje waarin het transport van de A29, afslag 21 Oud-Beijerland, naar het kruispunt bij Heinenoord rijdt.

 

Rondleidingen kijkdag 13 oktober vol

Op zaterdag 13 oktober aanstaande organiseren wij een kijkdag van 10.00 tot 13.00 uur. Tijdens deze kijkdag worden drie rondleidingen gegeven. Er zijn zoveel aanmeldingen binnengekomen dat de rondleidingen inmiddels vol zitten. Vandaar dat de aanmeldbutton van onze website is gehaald.

Mocht u geinteresseerd zijn in een bezoek aan ons windpark, hou dan onze site in de gaten. Een volgende kijkdag zullen wij ook hier aankondigen.
 

Tijdelijke afsluiting Spuiweg

Van maandag 11 juni 2018 tot en met dinsdag 30 april 2019 is een deel van de Spuiweg afgesloten. Het is een algehele afsluiting, dus ook het fietspad is afgesloten. De afzetting is ter plekke met borden aangekondigd.  Ook zijn op de drie wegen die toegang geven tot het windpark hekken en verbodsborden geplaatst.
 

Heiwerkzaamheden begonnen

Op woensdag 30 mei zijn de heiwerkzaamheden begonnen. De firma Vroom gebruikt hiervoor een heimachine, die de in totaal 390 heipalen ter plaatse in de grond maakt. De heipalen zijn onderdeel van de fundaties en kraanopstelplaatsen waar de windturbines op en bij worden gebouwd. De langste palen gaan 25 meter de grond in.
 

Werkzaamheden op Windpark Spui

Maandag 28 mei is de heistelling geleverd. Dinsdag 29 mei wordt deze geplaatst, zodat woensdag 30 mei om 8.00 uur de heiwerkzaamheden kunnen starten. De firma Vroom gebruikt hiervoor een heimachine, die de in totaal 390 heipalen ter plaatse in de grond maakt. Hiervoor worden twee stalen buizen in de grond geslagen van 25 meter lengte en 60 cm doorsnede. De buizen gaan 22-25 meter de grond in en worden dan gevuld met beton. Na afvullen worden buizen eruit gehaald en op de volgende plek de grond in geslagen.
 

Transportroute gekozen

Bij deze een afbeelding van de gekozen transport route voor vervoer van de bouwmaterialen en molenonderdelen naar de locatie van windpark Spui.

De transportroute gaat als volgt:
- Via de Rijksweg A-29
- Afslag 21 is afslag Oud-Beijerland vanuit zuidelijke kant A29.
- Dan de provinciale weg N-217 richting Oud-Beijerland.
- Bij de turbo rotonde voor Oud-Beijerland linksaf richting Kwakscheweg te Oud-Beijerland.
- Bij volgende rotonde naast de Greupkerk rechtdoor richting Nieuw-Beijerland

Informatieavond transportroutes

Informatieavond transportroute

Op 18 april vindt de informatieavond over de te volgen transportroute van de bouw van Windpark Spui plaats. U bent vanaf 19:00 welkom in de Eendrachtshoeve, Tuinweg 3 te Zuid-Beijerland. Zie onderstaande uitnodiging voor meer informatie.

Onderzoek naar transportroutes

Op dit moment worden een aantal mogelijke transport routes m.b.t. de aanvoer van bouwmaterialen en turbine onderdelen in beeld gebracht door de turbineleverancier Enercon. De woonkernen van Nieuw-Beijerland en Piershil zullen hierbij maximaal worden ontzien. Alles gebeurt in overleg met bevoegd gezag de provincie Zuid-Holland en de wegbeheerder, het waterschap de Hollandse Delta en de werkgroep Dijkenoverleg Korendijk.