.

Nieuws

Afgelopen zaterdag hebben wij een informatiebijeenkomst gehouden op ons windpark.

Gebiedsfonds en oprichting stichting

In opdracht van de Provincie is er een omgevingsdialoog opgestart. Doel van de dialoog is overlast door het windpark goed en zoveel mogelijk geobjectiveerd in kaart te brengen, om vervolgens op basis daarvan gezamenlijk te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn tot vermindering van deze overlast.
In deze nieuwsbrief geven wij u een stand van zaken van de maatregelen.
In deze nieuwsbrief informeren wij u over de partijen waar we contact mee hebben.
We hebben de afgelopen maanden gewerkt aan de uitwerking van de maatregelen uit het participatieplan.
Sinds vandaag kunt u op onze website ook informatie vinden over de productie van het windpark

De afgelopen week hebben direct omwonenden een brief ontvangen over de laatste stand van zaken van de burenregeling.

Via deze website worden er bij ons meldingen gedaan van slagschaduw en/of geluidsoverlast.
De komende dagen wordt er zeer zware wind verwacht.
Dinsdag 26 november aanwezig bij de informatiebijeenkomst over het gebiedsfonds van Windpark Spui.

Op dinsdag 26 november organiseert Windpark Spui een informatiebijeenkomst over het ‘gebiedsfonds’.

Vanaf 1-9-2019 om 10:00 kunt u investeren in de Windpark Spui obligatielening voor omwonenden.
Vandaag is onze website enige tijd niet bereikbaar geweest. Oorzaak hiervan was een technische storing bij onze websitebeheerder.
De turbines worden nu al een paar weken getest.

Nu alle turbines onder spanning staan, zijn ook de zogenaamde obstakellichten ingeschakeld.

Wij krijgen van omwonenden vragen over hoe het geregeld is met eventuele slagschaduw door de turbines. Wellicht heeft u daar ook vragen over.

De vijfde en laatste windturbine is gebouwd. De systemen van de windturbines gaan nu proefdraaien om getest te worden.

Op zaterdag 1 december 2018 organiseren wij een kijkdag van 10.00 tot 13.00 uur. Tijdens deze kijkdag worden drie rondleidingen gegeven. Er zijn zoveel aanmeldingen binnengekomen dat de rondleidingen inmiddels vol zitten. Vandaar dat de aanmeldbutton van onze website is gehaald.
De torens van de turbines worden voor een groot deel opgebouwd uit betonnen segmenten (100 meter beton en 35 meter staal).

Gisteravond, donderdag 8 november, zijn er drie bladen met groot-transport naar het windpark gebracht.

Op zaterdag 13 oktober 2018 organiseren wij een kijkdag van 10.00 tot 13.00 uur. Tijdens deze kijkdag worden drie rondleidingen gegeven.
Van maandag 11 juni 2018 tot en met dinsdag 30 april 2019 is een deel van de Spuiweg afgesloten.
Op woensdag 30 mei zijn de heiwerkzaamheden begonnen. De
Maandag 28 mei is de heistelling geleverd. Dinsdag 29 mei wordt deze geplaatst, zodat woensdag 30 mei om 8.00 uur de heiwerkzaamheden kunnen starten.
Bij deze een afbeelding van de gekozen transport route voor vervoer van de bouwmaterialen en molenonderdelen naar de locatie van windpark Spui.
Informatieavond transportroute

Op dit moment worden een aantal mogelijke transport routes m.b.t.
In januari is een definitieve keuze gemaakt in het windturbinetype voor Windpark Spui.
Met de uitspraak van de Raad van State op 17 januari 2018 is de bouw van het windpark Spui in Korendijk mogelijk.