Informatienummer:
088-4321505

Slagschaduw

Wij krijgen van omwonenden vragen over hoe het geregeld is met eventuele slagschaduw door de turbines. Wellicht heeft u daar ook vragen over. Daarom lichten we dit onderwerp graag aan u toe.
 
Activiteitenregeling mileubeheer
De maximaal toegestane hoeveelheid slagschaduw die een windpark mag veroorzaken, is geregeld in de Activiteitenregeling milieubeheer. Deze regeling komt erop neer dat de slagschaduw op ramen van ‘gevoelige’ gebouwen (zoals woningen) niet meer mag zijn dan 5 uur en 40 minuten per jaar. En daarnaast niet meer dan 20 minuten per dag, gedurende 17 dagen per jaar. Deze regeling is algemeen geldend recht en staat een zekere mate van slagschaduwhinder toe.

De slagschaduw waarover in deze regeling wordt gesproken, is slagschaduw binnenshuis.
Als een woning in de omgeving aan de buitenkant een blinde muur heeft op de kant waar het windpark staat, kan er geen slagschaduw binnenshuis optreden.
 
Wij doen er alles aan om binnenshuis de slagschaduw te beperken tot wat wettelijk is toegestaan. Daarom worden de turbines geprogrammeerd zodat ze automatisch worden stopgezet op het moment dat er slagschaduw optreedt op een woning (een gevoelig object) met ramen op de richting waar de slagschaduw vandaan kan komen.
 
Slagschaduw op een woning kan alleen optreden in de tijdvakken op een dag, waarop een windturbine pal tussen de zon en de betreffende woning ligt. Alle woningen in de directe omgeving zijn in het besturingsprogramma van onze windturbines ingevoerd. Daarmee weet het besturingssysteem van de turbines wanneer slagschaduw op kan optreden. Het programma kent als het ware de ‘kaart’ met objecten in de omgeving.
 
Als het systeem slagschaduw detecteert, dan worden 1 of meerdere turbines afgeschakeld. Dit gebeurt op basis van een combinatie van:
·       de stand van de zon ten opzichte van ieder gevoelig object (de ‘kaart’ in het programma) met
·        een meting van de lichtintensiteit op dat moment.
Dit zorgt ervoor dat de turbine automatisch stopgezet wordt als slagschaduw werkelijk optreedt.
Als het bijvoorbeeld bewolkt is, kan er geen slagschaduw optreden en zal de turbine blijven draaien.
 
Er zal dus altijd enige slagschaduw op kunnen treden, maar de turbines worden zo ingesteld dat het tot het minimum wordt beperkt en zeker niet meer zal zijn dan de maximum toegestane hoeveelheid.