Informatienummer:
088-4321505

Onderzoek naar transportroutes

Op dit moment worden een aantal mogelijke transport routes m.b.t. de aanvoer van bouwmaterialen en turbine onderdelen in beeld gebracht door de turbineleverancier Enercon. De woonkernen van Nieuw-Beijerland en Piershil zullen hierbij maximaal worden ontzien. Alles gebeurt in overleg met bevoegd gezag de provincie Zuid-Holland en de wegbeheerder, het waterschap de Hollandse Delta en de werkgroep Dijkenoverleg Korendijk.

Medio April-Mei 2018 zullen de eerste transporten gaan plaatsvinden. De transporten m.b.t. de turbine onderdelen zullen in overleg en na goedkeuring van de RDW (Rijksdienst voor het wegverkeer) meestal 's nachts worden uitgevoerd om zo min mogelijk overlast te veroorzaken voor bewoners die langs de transportroutes wonen en voor overig wegverkeer.