.

Proces

Op woensdag 17 januari 2018 is de vergunning voor Windpark Spui definitief geworden en kon worden gestart met de bouw het windpark. Het windpark is operationeel sinds juni 2019.

Aan de verstrekking van de vergunning is een uitgebreid proces voorafgegaan. Van locatiekeuze tot milieuonderzoek en van provinciaal inpassingsplan tot participatieproces met belanghebbenden. Informatie over dit proces is te vinden op de website van Provincie Zuid-Holland.