Informatienummer:
088-4321505
U kunt participeren in het project
Vermijdt de uitstoot van 50 miljoen kg CO2 per jaar
Elektriciteit voor ruim 24.000 huishoudens

Proces

Op woensdag 17 januari 2018 heeft de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak gedaan over de beroepen tegen het inpassingsplan en de verschillende vergunning voor Windpark Spui. De omgevingsvergunning en de bouw van het park met vijf windturbines is hiermee onherroepelijk geworden. Na deze uitspraak kon worden gestart met de bouw van het windpark.

Aan de uitspraak is een uitgebreid proces voorafgegaan. Van locatiekeuze tot milieuonderzoek en van provinciaal inpassingsplan tot participatieproces met belanghebbenden. Informatie over dit proces is te vinden op de website van Provincie Zuid-Holland.