.

De locatie

Het windpark van 5 windturbines is gesitueerd in de gemeente Hoeksche Waard langs het Spui tussen de plaatsen Nieuw-Beijerland, Goudswaard en Piershil. De windturbines staan in een lijn parallel aan het Spui. Onderstaande kaart geeft de locatie waar het windpark gesitueerd is. De exacte posities van de windturbines zijn bepaald op basis van het milieueffectrapport.