Informatienummer:
088-4321505

Geluid en slagschaduw

Wat wordt er gedaan aan overlast?

Ondanks dat het Windpark Spui voldoet aan alle wettelijk eisen, realiseren wij ons dat het windpark op sommige momenten overlast kan veroorzaken. Zowel qua geluid als qua slagschaduw. In de afgelopen maanden hebben we telkens getracht opmerkingen over slagschaduw direct op te pakken. En, indien de overlast hiervan buiten de afgesproken normen kwam, hebben we onze programmatuur hierop aangepast. Daarnaast loopt inmiddels de burenregeling, waarmee we individuele oplossingen op maat in nauwe samenspraak met de directomwonenden proberen te realiseren.

Wat is slagschaduw?

Als de zon op de mast en de rotor van een windturbine schijnt, veroorzaakt dit een (bewegende) schaduw. We noemen dit slagschaduw. Als slagschaduw op het raam van een woning valt, kan de wisseling tussen schaduw en zon hinderlijk zijn doordat deze wordt ervaren als flikkering. Dit geldt vooral in het voor- en najaar, als de zon wat lager staat.