.

Wat wordt er gedaan aan overlast?

Ondanks dat het Windpark Spui voldoet aan alle wettelijk eisen, realiseren wij ons dat het windpark op sommige momenten overlast kan veroorzaken. Zowel qua geluid als qua slagschaduw. In de afgelopen maanden hebben we telkens getracht opmerkingen over slagschaduw direct op te pakken. En, indien de overlast hiervan buiten de afgesproken normen kwam, hebben we onze programmatuur hierop aangepast. Daarnaast loopt inmiddels de burenregeling, waarmee we individuele oplossingen op maat in nauwe samenspraak met de directomwonenden proberen te realiseren. Ook zijn we bezig met de opzet van een aanvullend programma met de titel “Extra Inzet”.