.

Communicatie

Hoe staat het met inzicht in het reilen en zeilen van het windpark?

Wij zijn op dit moment aan het onderzoeken welke data er vanuit het windpark op constante basis beschikbaar is en welk deel hiervan geschikt is om te delen met omwonenden, zonder dat we hiermee concurrentiegevoelige informatie ontsluiten. Naar verwachting is eind 2e kwartaal 2020 de eerste productie-informatie op onze website beschikbaar.

Wat is de status van de obligatielening?

Conform afspraak is op 27 augustus via de website en andere media gecommuniceerd dat de obligatieregeling voor 3 weken exclusief open stond voor directomwonenden. Hiervan is door diverse omwonenden gebruik gemaakt. Na sluiting van deze “voorkeursperiode” is de regeling opengezet voor derden en snel daarna ook volledig ingevuld.

Wat is de status van het gebiedsfonds?

Jaarlijks wordt er door het windpark een bedrag van € 21.000,- in het gebiedsfonds ingelegd. Een nog op te richten stichting gaat het beheer hierover voeren. Het bestuur van de stichting zal idealiter bestaan uit vertegenwoordigers van de 5 kernen Goudswaard, Piershil, Nieuw Beijerland, Simonshaven en Hekelingen.

Wat is de status van de burenregeling?

Allereerst zijn we druk geweest met het opstarten van het windpark en het doen van technische aanpassingen als reactie op meldingen van slagschaduw e.d. Inmiddels zijn er al diverse bewoners benaderd om invulling te geven aan de burenregeling. Daarnaast is gebleken dat er naast de woningen die in aanmerking komen ook bewoners zijn die overlast ervaren, maar niet binnen de burenregeling vallen. Voor hen zijn we een aanvullende aanpak aan het opzetten onder de titel “Extra Inzet”.

Worden alle meldingen verwerkt?

Alle reacties die binnenkomen via de website of het telefoonnummer worden beoordeeld en voorzien van een reactie. Wel is het zo dat we, bij herhaalde melding van gelijke klachten, niet telkens de eerdere reactie opnieuw toesturen.

Hoe verloopt de uitvoer van de participatieovereenkomst?

De participatieovereenkomst bestaat uit 7 onderdelen, die ieder een eigen ritme kennen. Dit impliceert dat sommige onderdelen al volledig zijn uitgevoerd en andere zich in de opstartfase bevinden en weer andere al redelijk op dreef zijn. Alle 7 onderdelen zullen conform afspraak worden uitgevoerd.

Hoe kijkt u aan tegen de klachten uit de omgeving?

Het windpark voldoet aan de in de wet-en regelgeving gestelde voorwaarden. Qua beleefde overlast door omwonenden erkennen we dat we hier meer reacties over ontvangen, dan we normaal gesproken gewend zijn. Hierbij is het van belang om te realiseren dat er in het begin altijd enige overlast wordt beleefd door omwonenden.