.

Wat is de status van de burenregeling?

Allereerst zijn we druk geweest met het opstarten van het windpark en het doen van technische aanpassingen als reactie op meldingen van slagschaduw e.d. Inmiddels zijn er al diverse bewoners benaderd om invulling te geven aan de burenregeling. Daarnaast is gebleken dat er naast de woningen die in aanmerking komen ook bewoners zijn die overlast ervaren, maar niet binnen de burenregeling vallen. Voor hen zijn we een aanvullende aanpak aan het opzetten onder de titel “Extra Inzet”.
Categorie: