.

Wat is de status van het gebiedsfonds?

Jaarlijks wordt er door het windpark een bedrag van € 21.000,- in het gebiedsfonds ingelegd. Een nog op te richten stichting gaat het beheer hierover voeren. Het bestuur van de stichting zal idealiter bestaan uit vertegenwoordigers van de 5 kernen Goudswaard, Piershil, Nieuw Beijerland, Simonshaven en Hekelingen.
Categorie: