.

Hoe verloopt de uitvoer van de participatieovereenkomst?

De participatieovereenkomst bestaat uit 7 onderdelen, die ieder een eigen ritme kennen. Dit impliceert dat sommige onderdelen al volledig zijn uitgevoerd en andere zich in de opstartfase bevinden en weer andere al redelijk op dreef zijn. Alle 7 onderdelen zullen conform afspraak worden uitgevoerd.
Categorie: