.

Nut en noodzaak

Waarom plaatsen we niet alle windmolens op zee?

Windturbines in zee plaatsen is mogelijk en wordt ook gedaan. Om voldoende duurzame energie te kunnen produceren, zijn echter windturbines op zee en op land nodig. Windturbines op land zijn nog steeds de goedkoopste en meest efficiënte bronnen van duurzame energie. Dit komt omdat windturbines op zee gecompliceerder zijn om te bouwen. De fundering en plaatsing van een dergelijke molen is niet eenvoudig. Dicht langs de kust hebben we te maken met vogeltrekroutes. Verderop in zee kun je er lastig bijkomen.

Waarom windenergie?

Windenergie op land is één van de goedkoopste en meest efficiënte bronnen van duurzame energie. Daarmee is het onmisbaar in de energietransitie. Het gebruik van fossiele energiebronnen heeft namelijk nadelige effecten op het leefmilieu. Denk aan klimaatverandering, luchtverontreiniging, zure regen en olierampen. Windenergie heeft deze nadelen niet. 

Daarnaast komen de brandstoffen voor onze energievoorziening voor een groot deel uit politiek instabiele regio’s. Dat geldt niet voor windenergie. Windenergie maakt ons dus minder afhankelijk van politieke conflicten elders.

Wat is de milieuwinst van windenergie?

Eén windturbine van 4.2 MW van Windpark Spui voorkomt de uitstoot van zo’n 7.700 ton CO2 per jaar (www.milieubarometer.nl/ ) Dit is te vergelijken met de CO2-uitstoot van 300 personenauto’s, die ieder 25.000 kilometers per jaar rijden (bron: www.co2emissiefactoren.nl).