.

Waarom windenergie?

Windenergie op land is één van de goedkoopste en meest efficiënte bronnen van duurzame energie. Daarmee is het onmisbaar in de energietransitie. Het gebruik van fossiele energiebronnen heeft namelijk nadelige effecten op het leefmilieu. Denk aan klimaatverandering, luchtverontreiniging, zure regen en olierampen. Windenergie heeft deze nadelen niet. 

Daarnaast komen de brandstoffen voor onze energievoorziening voor een groot deel uit politiek instabiele regio’s. Dat geldt niet voor windenergie. Windenergie maakt ons dus minder afhankelijk van politieke conflicten elders.

Op de website www.windvoorjou.nl is meer te lezen over het hoe en waarom van windenergie. De onderstaande video geeft ook uitleg over windenergie.

Categorie: