.

Wat is de milieuwinst van windenergie?

Eén windturbine van 4.2 MW van Windpark Spui voorkomt de uitstoot van zo’n 7.700 ton CO2 per jaar (www.milieubarometer.nl/ ) Dit is te vergelijken met de CO2-uitstoot van 300 personenauto’s, die ieder 25.000 kilometers per jaar rijden (bron: www.co2emissiefactoren.nl).  

De hoeveelheid energie die nodig is om een windturbine te fabriceren, te plaatsen, te onderhouden en na 20 jaar te verwijderen (de hele levenscyclus), wordt door een windturbine in drie tot zes maanden uit de wind teruggewonnen (bron: https://www.milieucentraal.nl/klimaat-en-aarde/energiebronnen/windenergie/)

*  bovenstaande cijfers zijn op basis van gegevens per januari 2020
 
Categorie: