.

Zorgt de lijnopstelling van de 5 molens voor extra geluid?

Wanneer je in het verlengde van een lijnopstelling van windturbines staat, dan hoor je inderdaad het geluid van alle windturbines in deze lijnopstelling. Zowel de meest nabijgelegen turbine als de daarachterliggende turbines dragen bij aan de geluidbelasting op deze plek. Maar, hoe verder de turbine van je afstaat hoe minder groot deze bijdrage aan de geluidsbelasting is.

De bijdrage van de verderaf gelegen turbines is een stuk lager dan de bijdrage van de turbine die het dichtstbij staat. Je ervaart dus de cumulatieve geluidbelasting van de turbines in de lijnopstelling. Bij de berekening en beoordeling van de geluidbelasting van de turbines is rekening gehouden met cumulatie en de bijdrage van alle turbines van het windpark. Cumulatie treedt op rondom het windpark, niet alleen in de lijn. Op het onderstaande kaartje is dit inzichtelijk gemaakt