Informatienummer:
088-4321505
U kunt participeren in het project
Vermijdt de uitstoot van 50 miljoen kg CO2 per jaar
Elektriciteit voor ruim 24.000 huishoudens

Was de “oude geluidsnorm” uit 2014 niet beter?

De huidige norm (2020) is niet anders dan de norm in 2014. Dit is nog steeds een jaargemiddelde geluidbelasting van 47 dB Lden en een gemiddeld nachtniveau van 41 dB Lnight. In bijlage 4 van de Activiteitenregeling milieubeheer (https://wetten.overheid.nl/) staat beschreven op welke manieren deze norm te handhaven is.
Categorie: