.

Waarom wordt er niet gehandhaafd bij mijn woning?

Handhaving door geluidmetingen bij woningen is zeer complex tot onmogelijk. Dit juist door de aanwezigheid van stoorlawaai afkomstig van andere bronnen. Wel kan met metingen aan de geluidbron onderzocht worden of de geluidspecificaties van de leverancier kloppen. En dat is wat de handhavers ook doen.
Categorie: