.

Waarom wordt er niet bij hogere windsnelheden gemeten?

De methode om te handhaven is beschreven in paragraaf 2.6 van bijlage 4 van de Activiteitenregeling milieubeheer (https://wetten.overheid.nl/). Deze methode betreft een steekproefsgewijze controle van het geluidvermogen van de windturbine bij enkele windsnelheden. Het is aan de Omgevingsdienst Zuid Holland Zuid (OZHZ) om te beoordelen hoe uitgebreid deze metingen uitgevoerd moeten worden en bij welke (relevante) windsnelheden. Als uit de controlemetingen afwijkingen blijken met de opgegeven geluidvermogen niveaus van de leverancier, die gebruikt zijn in het prognoseonderzoek, dan kan een uitgebreidere meetcampagne ingezet worden. Tot nu toe is dat niet nodig gebleken.
Categorie: