.

Waarom worden de windturbines in de avond niet stilgelegd?

Bij de ontwikkeling, financiering en realisatie is het uitgangspunt dat de windturbines binnen de bandbreedte van wet- en regelgeving 24/7 beschikbaar zijn om te produceren; dit bepaalt de haalbaarheid van de zgn. business case. In de businesscase is geen rekening gehouden met het additioneel stilzetten van de turbines. Een uur stilstand per dag komt neer op ruim 4% minder beschikbare tijd om te produceren. per jaar. Daarnaast heeft het geregeld stilzetten negatief effect op de levensduur van de windturbines.

Overigens voldoende we in de huidige situatie kwa geluidsproductie aan de wet- en regelgeving.
Categorie: