.

Waarom vallen de molens soms in één keer stil?

Het windpark streeft ernaar dat de windturbines 24/7 in werking zijn, aangezien de exploitatie hierop is gebaseerd. Stilstand wordt daarom tot een minimum beperkt en komt in beginsel alleen voor bij een storing, bij geplande stilstand om bijvoorbeeld slagschaduw te verminderen of wanneer onderhoud is gepland.