.

Veroorzaken de turbines extra luchtdruk?

Het klopt dat windturbines extra luchtdruk veroorzaken. Deze drukgolven noemen we geluidgolven. In de wettelijke normen voor geluid wordt tevens rekening gehouden met de hoeveelheid luchtdruk die windturbines mogen veroorzaken. Deze normen gelden op de gevel van een woning. Het windpark voldoet aan alle geluidsnormen, waaronder die voor het veroorzaken van drukgolven; er is dus geen sprake van gevaar in welke vorm dan ook.