.

Reflecteert de mast van de turbine geluid?

Geluid van windturbines wordt in hoofdzaak veroorzaakt door het bewegen van de rotorbladen door de lucht. Een groot deel van de rotatie en dus de geluidproductie vindt plaats zonder dat de bladen van de rotor langs de mast komen. Dit betekent dat de bijdrage van het moment dat de rotor de mast passeert en het geluid in de mast reflecteert gering is. Daarnaast is de mast niet een platte spiegel, maar loopt deze bol. Het is een cilinder. Daarmee is het reflectieoppervlak, waarmee het geluid één richting op gereflecteerd wordt nog kleiner. Het effect van het aanbrengen van b.v. absorptiemateriaal op de mast zal daarom zeer klein zijn.