.

Om voor de Burenregeling of de “Extra inzet” in aanmerking te komen, moeten woningen respectievelijk binnen 45 dB Lden en 41 dB Lden geluidscontour liggen. Maar wat is zo’n dB Lden geluidscontour?

Lden (Level day – evening – night) staat voor jaargemiddelde geluidsbelasting gedurende een hele dag en wordt uitgedrukt in decibel. Het gaat hier om het maximaal gemiddeld aantal decibel dat er door het windpark mag worden geproduceerd. Het werkelijke beleefde geluid (in decibel) kan hoger liggen, omdat niet alleen van de windmolens geluid afkomt, maar ook van andere geluidsbronnen in de omgeving.

Rondom Windpark Spui gelden een aantal ringen, waarbinnen het geproduceerde geluid afneemt naarmate de afstand tot het windpark groter wordt. In onderstaande figuur zijn 4 geluidscontouren ingetekend, waarbij in de meest dichtbije zone sprake is van maximaal 47 dB Lden, terwijl de buitenste contour betrekking heeft op maximaal 41 dB Lden.