.

Laagfrequent geluid, hoe wordt hiermee omgegaan?

Laagfrequent geluid is voor mensen het laagst hoorbare frequentiegebied: 20-100 Hz. Uit praktijkmetingen en de literatuur blijkt dat windturbines geen ander laagfrequent geluid produceren, dan andere bekende geluidbronnen zoals ventilatoren, verwarmingspompen, koelinstallaties etc. Laagfrequent geluid is een vast onderdeel van het normale geluid. De wettelijke norm voor normaal geluid beschermt daardoor ook voor laagfrequent geluid.