.

Klopt het dat bij kouder weer het geluid minder is?

Temperatuur heeft een complex effect op de geluidoverdracht naar de omgeving, maar niet direct op de geluidproductie van de turbine. Voor de geluidproductie van turbines is vooral de windsnelheid van belang. De lagere temperatuur kan wel samengaan met lagere windsnelheden. Dit heeft dan direct tot gevolg dat de turbine minder geluid produceert en ook minder geluid waargenomen wordt. Ook de windrichting is van belang. Het kan zijn dat de wind bij een lagere temperatuur bijvoorbeeld uit het oosten komt in plaats van het westen. Dit kan ook resulteren in een lager geluidniveau ter plaatse.

Het weer is dus van grote invloed op de geluidproductie van turbines en op de geluidoverdracht. Er zijn daarbij een hoop variabelen, die een rol spelen. Het is dan ook niet vreemd dat de ene keer windturbines goed hoorbaar zijn en andere momenten niet of nauwelijks.