.

Ik meet 50 tot 60 dB bij de woning. Hoe kan dat?

Overdag is het normale geluidsniveau in Nederland omstreeks 50 à 60 dB(A). Een geluidmeter meet al het geluid wat erop terecht komt. Inclusief reflectie van harde oppervlakten, zoals een gevel. Het is daarbij zeer lastig na te gaan welke bijdrage elke individuele bron heeft op deze meting. Het ligt voor de hand dat naast het geluid van de windturbines er nog diverse andere omgevingsgeluiden zijn, die aan het totale gemeten geluidsniveau bijdragen. Het totale geluidsniveau wat wordt gemeten, is dus een optelsom van alle geluiden afkomstig van alle bronnen rond het huis.