Informatienummer:
088-4321505
U kunt participeren in het project
Vermijdt de uitstoot van 50 miljoen kg CO2 per jaar
Elektriciteit voor ruim 24.000 huishoudens

Hoe werkt de controlemetingen van de omgevingsdienst?

In bijlage 4, paragraaf 2.6 van de Activiteitenregeling milieubeheer (https://wetten.overheid.nl/) staat omschreven op welke manier het geluid van windturbines te handhaven is. De omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid volgt deze methode. De rapportage die hieruit volgt, is vervolgens te controleren door iedere andere partij. Als daar fouten in ontdekt worden, kan de omgevingsdienst daarop worden aangesproken. Er is bij de omgevingsdienst geen enkel belang, anders dan het handhaven van hetgeen in de activiteitenregeling is omschreven.
Categorie: