Informatienummer:
088-4321505
U kunt participeren in het project
Vermijdt de uitstoot van 50 miljoen kg CO2 per jaar
Elektriciteit voor ruim 24.000 huishoudens

De GGD heeft rapporten over geluidsimpact van windturbines. Zijn die rapporten van invloed op de exploitatie van het windpark?

We kennen de rapporten. Vooralsnog zien we hierin geen aanleiding om onze exploitatie aan te passen.