.

De GGD heeft rapporten over geluidsimpact van windturbines. Zijn die rapporten van invloed op de exploitatie van het windpark?

We kennen de rapporten. Vooralsnog zien we hierin geen aanleiding om onze exploitatie aan te passen.