Informatienummer:
088-4321505
U kunt participeren in het project
Vermijdt de uitstoot van 50 miljoen kg CO2 per jaar
Elektriciteit voor ruim 24.000 huishoudens

Hoe groot worden de windturbines?

Hier is geen eenduidig antwoord op te geven omdat er veel verschillende types zijn. Voor windpark Spui is nog geen keuze gemaakt welke windturbinetypes gebouwd gaan worden. Dit hangt mede af van de resultaten in het MER. Op basis van het MER wordt het inpassingsplan opgesteld waarin voorwaarden worden gesteld over de maximale afmetingen. Het windpark moet hier uiteraard aan voldoen.

Moderne windmolens hebben een mast hoogte van 100  tot 140 meter meter en een rotordiameter van eveneens 100 tot 140 meter.
Categorie: