Informatienummer:
088-4321505
U kunt participeren in het project
Vermijdt de uitstoot van 50 miljoen kg CO2 per jaar
Elektriciteit voor ruim 24.000 huishoudens

Techniek

Worden de windturbines voorzien van verlichting?

Ja, dit heeft te maken met de wettelijke eisen die gesteld zijn aan obstakels hoger van 100 meter. Dit in
verband met vliegverkeer zoals: burgerluchtvaart, reddingshelikopters, militair vliegverkeer, KLPD,
vliegscholen.

Hoe groot worden de windturbines?

De vijf turbines hebben een masthoogte van 135 meter. De rotordiameter is 126 meter en de tiphoogte is 198 meter.

Wat is het verschil tussen MW, MWh en kWh?

Een turbine heeft een zeker vermogen, waarmee het energie produceert. Het generatorvermogen van een windturbine geeft aan wat de turbine maximaal kan produceren. Meestal is de productie lager omdat de omstandigheden niet optimaal zijn. Het waait niet altijd en soms is onderhoud nodig. Een turbine van 3.000 kW (3 MW) die op vollast draait gedurende een uur, produceert 3.000 kWh stroom. Een huishouden verbruikt gemiddeld zo'n 3.500 kWh per jaar.

Hoeveel stroom produceert windenergie?

Windenergie levert nu ca. 5%  procent van onze elektriciteit en dat kan in de toekomst tot 50 procent groeien. Begin 2015 stonden er in Nederland 2.049 windturbines met een gezamenlijk vermogen van 2.847 MW. Deze leveren zo’n 6,5 miljard kWh per jaar. Dat is net zoveel als het verbruik van ruim 1,8 miljoen huishoudens, oftewel bijna 25%  van alle Nederlandse huishoudens (bron: NWEA, CBS en WindStats).Zie ook: CBS; hernieuwbare energie in Nederland.
 

Hoe lang gaat een windmolen mee?

Een windmolen heeft een gemiddelde levensduur van zo'n 20 jaar. Over 20 jaar, wanneer de windturbines vervangen zouden moeten worden, kan opnieuw bekeken worden of er behoefte is aan een nieuwe windturbine. Wellicht zijn er over 20 jaar andere vormen van duurzame energie beschikbaar. Eventueel kan de windturbine weer afgebroken worden, zonder schade aan het landschap achter te laten.
 

Genoeg ruimte op het elektriciteitsnet

Het promotieonderzoek van dr. Bart Ummels (TU Delft) toont aan dat windvermogen tot twaalfduizend MW zonder veel problemen op het Nederlandse net kan worden aangesloten. Deze gegevens worden bevestigd door prof. dr. Kling, hoogleraar elektriciteitsvoorziening aan de TU Delft en de TU Eindhoven en destijds werkzaam bij TenneT (de beheerder van het landelijke hoogspanningsnet). In Noord-Duitsland, Denemarken en Spanje zijn regio’s waar het aandeel windenergie dertig tot veertig procent bedraagt.

Waarom wordt er niet naar andere duurzame energiebronnen gekeken?

Andere bronnen kunnen eveneens een goede bijdrage leveren een duurzame energie. Ook is forse energiebesparing nodig. De bijdrage van windenergie is echter van substantieel belang.