Informatienummer:
088-4321505
U kunt participeren in het project
Vermijdt de uitstoot van 50 miljoen kg CO2 per jaar
Elektriciteit voor ruim 24.000 huishoudens

Techniek

Hoe groot worden de windturbines?

De vijf turbines hebben een masthoogte van 135 meter. De rotordiameter is 126 meter en de tiphoogte is 198 meter.

Hoeveel stroom produceert windenergie?

Windenergie levert nu ca. 5%  procent van onze elektriciteit en dat kan in de toekomst tot 50 procent groeien. Begin 2015 stonden er in Nederland 2.049 windturbines met een gezamenlijk vermogen van 2.847 MW. Deze leveren zo’n 6,5 miljard kWh per jaar. Dat is net zoveel als het verbruik van ruim 1,8 miljoen huishoudens, oftewel bijna 25%  van alle Nederlandse huishoudens (bron: NWEA, CBS en WindStats).Zie ook: CBS; hernieuwbare energie in Nederland.
 

Genoeg ruimte op het elektriciteitsnet

Het promotieonderzoek van dr. Bart Ummels (TU Delft) toont aan dat windvermogen tot twaalfduizend MW zonder veel problemen op het Nederlandse net kan worden aangesloten. Deze gegevens worden bevestigd door prof. dr. Kling, hoogleraar elektriciteitsvoorziening aan de TU Delft en de TU Eindhoven en destijds werkzaam bij TenneT (de beheerder van het landelijke hoogspanningsnet). In Noord-Duitsland, Denemarken en Spanje zijn regio’s waar het aandeel windenergie dertig tot veertig procent bedraagt.

Waarom wordt er niet naar andere duurzame energiebronnen gekeken?

Andere bronnen kunnen eveneens een goede bijdrage leveren een duurzame energie. Ook is forse energiebesparing nodig. De bijdrage van windenergie is echter van substantieel belang.